Visie

Visie

Arla Zorg streeft er naar binnen haar zorgvisie het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van cliënten te handhaven en de maatschappelijke positie te versterken. Voor volwassen cliënten betekent dit dat zij door behandeling en /of lichte begeleiding hun zelfredzaamheid vasthouden.

Voor kinderen betekent dit dat zij bij hun ouders kunnen blijven wonen. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning van Arla Zorg, dan wordt er met het gezin samen toe gewerkt naar een gezonde leef- en woonklimaat, waarbij de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Arla Zorg zal door middel van een kortdurende behandeling de eventuele dreiging tot uithuisplaatsing van kinderen proberen te voorkomen en kind en gezin nader in hun rol versterken.

De werkzaamheden van Arla Zorg zijn gericht op het verminderen of verhelpen van psychische, gedragsmatige, psychosociale  of pedagogische problemen bij haar cliënten.

Arla Zorg zet zich in om binnen haar zorgvisie het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van cliënten te waarborgen, evenals het versterken van hun maatschappelijke positie. Voor volwassen cliënten betekent dit dat zij door middel van doelgerichte behandeling en/of lichte begeleiding hun zelfredzaamheid behouden.

Hierbij staat Arla Zorg voor een persoonsgerichte aanpak, waarbij de unieke behoeften en doelen van elke cliënt centraal staan. Het team van toegewijde professionals streeft ernaar een ondersteunende omgeving te bieden die niet alleen gericht is op het oplossen van problemen, maar ook op het stimuleren van groei en welzijn. Door continue evaluatie en aanpassing van de zorgverlening blijft Arla Zorg flexibel en responsief, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de levenskwaliteit van haar cliënten.