Privacyreglement

Privacyreglement

Bij Arla Zorg hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en daarom houden wij ons strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wettelijke richtlijnen bepalen op welke manier wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Via deze Privacyverklaring willen wij u uitgebreid informeren over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij worden de volgende aspecten helder belicht:

  • Welke persoonsgegevens Arla Zorg (eventueel) van u verwerkt.
  • Voor welke doeleinden Arla Zorg uw persoonsgegevens gebruikt.
  • Aan welke partijen Arla Zorg uw persoonsgegevens (mogelijk) verstrekt.
  • Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Arla Zorg mogelijk verwerkt via haar websites (www.arlazorg.nl), apps, sociale-mediakanalen en online promoties voor evenementen en acties die per e-mail worden verzonden. Daarnaast geldt deze Privacyverklaring voor alle persoonsgegevens die Arla Zorg verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Arla Zorg B.V., met hoofdvestiging in Utrecht (Niasstraat 1, 3531WR Utrecht), geregistreerd onder het KvK-nummer 66181356. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u het formulier invullen op deze pagina.

Met welk doel zetten wij ons in voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om u de benodigde ondersteuning te bieden. Als u cliënt bent bij Arla Zorg, zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over u (“cliënt”) of eventuele naasten te verwerken. Het is bijvoorbeeld van essentieel belang voor Arla Zorg om te allen tijde de identiteit van haar cliënten te kunnen vaststellen. Om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, verzamelen wij persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens verwerkt om contact met u te kunnen opnemen of om declaraties in te dienen bij uw gemeente of andere (hoofd-/ onder-) aannemers.

Persoonlijke Gegevens Verzamelingsmethoden:

Via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen, bijvoorbeeld als u vragen heeft over onze diensten.

Via de (contact)formulieren op onze website contact met ons opnemen.

Persoonlijke gegevens aan ons verstrekken door een overeenkomst met ons aan te gaan, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten.

Analyse van onze technische tools en diensten die we gebruiken voor onze websites.

Door bij ons te solliciteren.

Een dossier van u opbouwen. We bouwen een dossier op van al onze cliënten om ervoor te zorgen dat elke cliënt de juiste ondersteuning ontvangt. Hieronder valt ook het registreren van signaleringen, zoals het signaleren en observeren van problemen en risico’s. Als u cliënt bij ons bent, registreren wij hoeveel ondersteuning u krijgt en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Persoonsgegevens ontvangen via andere bronnen, bijvoorbeeld via uw gemeente.

Rechten met Betrekking tot Uw Persoonsgegevens:

Recht op inzage. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien.

Recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht om vergeten te worden. Onder bepaalde omstandigheden moeten we uw gegevens mogelijk blijven bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als dit wettelijk verplicht is.

Recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en over te dragen naar een andere verantwoordelijke.

Recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Recht om uw toestemming in te trekken.

Hoe Worden Uw Persoonsgegevens Beveiligd:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden op beveiligde Nederlandse of Europese servers opgeslagen.