Missie

Missie

Als Arla Zorg hebben we een duidelijke visie op het ondersteunen van huishoudelijke hulp. Onze visie omvat de volgende kernpunten:

Zelfredzaamheid en eigen regie: We streven ernaar om cliënten te ondersteunen bij het voeren van een huishouden met als doel het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie. We geloven dat het belangrijk is om cliënten in staat te stellen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en de regie te behouden over hun eigen leefomgeving.

Maatwerk en persoonlijke benadering: We erkennen dat elke cliënt unieke behoeften, voorkeuren en leefomstandigheden heeft. Daarom streven we ernaar om maatwerk te leveren en een persoonlijke benadering te hanteren bij het bieden van huishoudelijke ondersteuning. We luisteren naar de wensen van de cliënt en passen onze dienstverlening daarop aan.

Integrale ondersteuning en samenwerking: We geloven in het bieden van integrale ondersteuning, waarbij we rekening houden met verschillende leefgebieden en behoeften van de cliënt. Daarnaast streven we naar een nauwe samenwerking met de cliënt, hun familie en mantelzorgers, en andere zorgverleners om een ondersteunend netwerk op te bouwen rondom de cliënt.

Continuïteit en betrouwbaarheid: We hechten veel waarde aan continuïteit en betrouwbaarheid in onze dienstverlening. We streven ernaar om op consistente wijze huishoudelijke hulp te leveren, waarbij de cliënt kan rekenen op een vast aanspreekpunt en een vertrouwensband met onze zorgverleners. Door deze visie na te streven, willen we als Arla Zorg een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn en de zelfstandigheid van onze cliënten in hun eigen huiselijke omgeving