Cliëntenraad

Cliëntenraad

Hoe de cliëntenraad werkt bij Arla Zorg

Bij Arla Zorg is het contact met cliënten van groot belang. Cliënten kunnen te allen tijde contact met ons opnemen, bijvoorbeeld wanneer ze ontevreden zijn over iets of vragen hebben. Daarnaast analyseren we regelmatig de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, waaruit we essentiële punten destilleren. Als bepaalde zaken vaak terugkomen of als er specifieke knelpunten in een bepaalde regio zijn, adviseren we Arla Zorg hierover.

In aanvulling hierop voeren we gesprekken op de regiokantoren met regiomanagers en zorgcoördinatoren. Elk lid van de cliëntenraad onderhoudt contact met één of twee regiokantoren. In deze gesprekken brengen we zowel vragen als bevindingen naar voren. Op deze manier blijven we gezamenlijk op de hoogte en werken we aan mogelijke verbeteringen.

De rol van de cliëntenraad bij Arla Zorg is het behartigen van de belangen van alle cliënten. Hoewel individuele klachten niet specifiek worden besproken, komen de leden zes keer per jaar bijeen om diverse onderwerpen te behandelen. Hierbij valt te denken aan het cliënttevredenheidsonderzoek, de begroting, het jaarverslag van de cliëntenraad, de klachtenregeling en nieuwe ontwikkelingen binnen Arla Zorg.

Bij Arla Zorg waarderen we uw inbreng. De onderwerpen die de cliëntenraad bespreekt, halen de leden uit hun directe omgeving, zoals kennissenkringen, mantelzorgers, cliënten en sociale media. We horen graag van u wat er speelt, zodat we de belangen van alle cliënten effectief kunnen behartigen. U kunt contact opnemen met de raad via post of e-mail: clientenraad@arlazorg.nl