Ondersteuining bij zelfreidzaamheid

Zelfstandigheidsondersteuning door onze bekwame begeleiders

Onze ervaren begeleiders staan voor u klaar om uw zelfstandigheid te vergroten door te ondersteunen bij:

  • Financiële administratie
  • Actieve deelname aan de maatschappij
  • Opbouwen en onderhouden van sociale contacten
  • Afhandeling van formele aangelegenheden
  • Herstel na ziekte
  • Creëren van een georganiseerde dagstructuur
  • Individuele aandacht

Nadat wij uw aanvraag voor begeleiding hebben ontvangen, komt een lokale zorgcoördinator persoonlijk bij u langs. Samen bespreken we uw wensen, beoordelen we uw thuissituatie en brengen we uw ondersteuningsnetwerk in kaart. Op basis hiervan stellen we afspraken op die we vastleggen in uw persoonlijke zorgplan. Aangezien elke situatie uniek is, passen we onze dienstverlening aan om uw zelfstandigheid te bevorderen.

Vaste begeleider

Onze vakkundige begeleiders wonen in uw buurt en zijn in staat om snel en flexibel in te spelen op uw behoeften. Het allerbelangrijkste is hun toewijding; zij voeren hun werk uit met zorg en betrokkenheid. U krijgt een toegewijde begeleider die u helpt om grip te krijgen op, of te behouden, in uw dagelijks leven. Na zes weken evalueert uw zorgcoördinator de effectiviteit van de ingezette ondersteuning en passen we deze aan waar nodig.

Wmo- of Wlz-indicatie

Om ondersteuning bij zelfstandigheid te ontvangen, heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Een Wmo-indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een Wlz-indicatie kunt u, of uw huisarts, aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. Bij goedkeuring ontvangt u een Wlz-indicatie, wat inhoudt dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor verdere informatie en hulp bij het aanvragen van de indicatie, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 – 760 69 55 (lokaal tarief) of via info@arlazorg.nl