Eigen bijdrage (CAK)

Eigen bijdrage (CAK)

Als u een indicatie heeft  voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Wlz (Wet Langdurige Zorg) en u maakt gebruik van deze zorg dan betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Deze bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en Wmo.  Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken.

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. U ontvangt per periode (4 weken) een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken. U kunt het CAK ook bellen op 0800-1925.

Mocht u er niet uitkomen of advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers op 020 – 751 18 00 of via het mailadres info@arlazorg.nl