patient-with-cane

Begeleiding

ondersteuning-bij-zelfredzaamheid

Ondersteuning bij zelfredzaamheid

young woman helping senior lady with the housework

Hulp bij Huishouden

ONZE DIENSTEN

Hulp bij Huishouden

Soms worden huishoudelijke taken te zwaar of te moeilijk door ziekte, ouderdom of een handicap. Arla Zorg heeft hiervoor medewerkers die de huishoudelijke taken kunnen verrichten of u hierbij kunnen ondersteunen.

Ondersteuning bij zelfredzaamheid

Zorgspecialist Arla Zorg biedt bekwame begeleiders die ondersteuning bieden bij het vergroten van zelfredzaamheid, inclusief financiële administratie, maatschappelijke participatie, sociale contacten, formele afspraken, herstel na ziekte en dagstructuur.

Begeleiding

Het ondersteunen bij zelfredzaamheid in het huishouden is een belangrijk aspect van de zorgverlening. Hier zijn enkele manieren waarop ondersteuning kan worden geboden om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen.

Arla Zorg

Arla Zorg bekijkt samen met u en/of de gemeente, welke zorg u nodig heeft.

Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Is het mogelijk dat uw persoonlijke verzorger een vergoeding krijgt voor de zorg die hij of zij verleent?

Arla Zorg helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het regelen van de juiste zorg.

  • Maatwerk

  • Professionaliteit

  • Ervaring

  • Ontzorgen

Nieuws

Protocol Coronavirus

Berichtgeving   Arla Zorg is voorbereid op het Coronavirus.…

Nieuwe website

Vanaf vandaag hebben wij een nieuwe website om onze clienten…