Klachtenreglement

Klachtenreglement

In de klachtenreglement is de procedure beschreven wanneer u klacht heeft en hoe de procedure binnen Arla Zorg is met betrekking tot het afhandelen van de klacht.

Arla Zorg is aangesloten bij Quasir om klachten af te handelen die Arla Zorg samen met client niet kunnen oplossen.
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Sinds 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders vanwege de inwerkingtreding van de Wkkgz ( Wet Kwaliteit klachten Geschillen Zorg) zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. Arla Zorg heeft zich aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil.

Adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
06-12583075 – 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl